Sản phẩm được bảo hành tương đương bảo hành chính hãng, Khách hàng không phải tốn tiền phụ tùng và tiền công sửa chữa, được thay thế máy khi không sửa được, không hạn chế số lần sửa chữa trong giá trị mua máy, được sửa chữa thay thế tại các trung tâm bảo hành sửa chữa uy tín trên toàn quốc.

Advertisements