Sau khi ra mắt phiên bản iOS 8.2 dành cho các thiết bị Apple Watch, thì hôm nay, iOS 8.3 chính thức đổ bộ với những cải tiến mới và nâng cao hiệu năng.

Tải iOS 8.3
Link Tải iOS 8.3 cho các phiên bản: 
DÀNH CHO IPHONE
iOS 8.3 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 6): iPhone7,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
DÀNH CHO IPOD
iOS 8.3 (iPod touch 5G): iPod5,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
DÀNH CHO IPAD
iOS 8.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad 2 New): iPad2,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.3_12F69_Restore.ipsw 
iOS 8.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Air China): iPad4,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
Advertisements